Kontakt:

Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci při Úřadu vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Malá Strana

Anna Urbanová
vedoucí komunikace a PR

„Komunikace ohledně digitalizace Česka je výzvou zejména v nutnosti uchopit složitost a komplexnost tématu a přitom předat informace veřejnosti srozumitelně a atraktivně. Mým cílem je rozšířit povědomí o benefitech, které digitalizace přináší, a ukázat, že nejenže už mnohé umíme, ale ještě víc se toho chystá.“

Kontaktní osoba:

Mgr. Anna Urbanová 
tisková mluvčí Kabinetu vicepremiéra pro digitalizaci

tel.: +420 777 278 419 
urbanova.anna@vlada.cz

Digitální Česko:
digitalizace@vlada.cz
digiczech@vlada.cz

Tiskové zprávy

Praha, 11. ledna 2023

Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš dnes vládě předložil záměr migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou doménu gov.cz a záměr jednotné podobu webů státních správy. Materiál prošel meziresortním řízením a byl předložen bez rozporů. Klíčovou výhodou jednotné domény je vysoká kybernetická bezpečnost a právní jistota všude tam, kde s občanem komunikuje stát.

Celkově se jedná už o třetí pokus o vytvoření a zavedení jednotné státní domény gov.cz za posledních 20 let. Současný neuspokojivý stav mimo jiné znamená, že názvy domén ministerstev a dalších ústředních orgánů byla tvořena nekoordinovaně a výsledkem je velký rozptyl mezi jejich podobami. Vedle standardních zkratek jako mmr.cz či mpsv.cz existují i nestandardní podoby, jako army.cz pro Ministerstvo obrany či eagri.cz pro Ministerstvo zemědělství.

I když lze webové stránky ministerstev na internetu dohledat, dosud se občan nemohl spolehnout, že se za každých okolností nachází na oficiálních stránkách úřadu. Toho loni podzim zneužili podvodníci, kteří se pokusili o tzv. phishing skrze falešné stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Stránky věrohodně kopírující vizuální podobu webu ministerstva byly spuštěny na doménách mpsv-cz.cz či mpsv-post.online a mohly nepozorného občana snadno zmást. Plošné zavedení domény gov.cz podobné podvody vyloučí.

Jednotná doména pro státní weby zvyšuje důvěryhodnost a přívětivost i pro zahraniční partnery České republiky. Doména gov. je už nyní využívaná v řadě evropských států - Velké Británii, Chorvatsku, Belgii, Estonsku nebo Polsku. Návrh předpokládá přechod na státní doménu pro weby ministerstev, ale zároveň počítá s tím, že staré domény zůstanou po určitou dobu funkční a na domény pod gov.cz budou přesměrovávat.

Součástí předkládaného záměru jsou plány i pro jednotný státní vizuál. V tomto směru už byl proveden první krok zavedením grafického manuálu pro weby státních úřadů designsystem.gov.cz (podle zákona z roku 2020). Jednotný manuál je ale v praxi využíván jen málo a jednotlivá ministerstva ho díky žádostem o výjimku obcházejí. Kabinet vicepremiéra pro digitalizaci a nová Digitální a informační agentura (DIA) má v plánu “designsystem” aktualizovat a doplnit a rozšířit tak možnosti jeho využití. Své weby by podle něj měly kromě ministerstev upravit i úřady typu NÚKIB, NSA, ÚOOÚ, ÚOHS…

Ve stadiu analýzy je pak záměr jednotné vizuální identity státu. Vicepremiér se v návrhu zavazuje analýzu zpracovat a předložit vládě do 9 měsíců. Plánovaná pravidla pro jednotný vizuál neznamenají ztrátu identity jednotlivých úřadů, ale dají jim sjednocující rámec. Do analýzy a dalšího rozvoje budou zapojeny pracovní skupiny ze všech resortů, Národní marketingový tým i Komise pro jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí. Náklady projektu pro státní vizuál budou hrazeny převážně z Národního plánu obnovy.

Kontakt pro média:
Anna Urbanová
urbanova.anna@vlada.cz
+420 777 278 419

Můžeme si u vás uložit cookies?

Co že to znamená? Cookies jsou malé datové soubory, které slouží např. k tomu, aby si web pamatoval vaše nastavení a to, co vás zajímá, nebo abychom jej zlepšovali. Pro ukládání různých typů cookies od vás potřebujeme souhlas. Web bude fungovat i bez souhlasu, s ním ale o něco lépe. Více informací.