Ivan Bartoš
místopředseda vlády pro digitalizaci

„Digitalizovaná státní správa bude skutečně funkční a efektivní službou pro občany. Informace budou proudit jak mezi úřady, tak k lidem. Stát bude připravený ochránit kritickou infrastrukturu a osobní informace občanů před kybernetickými útoky či jinými zneužitími. Digitalizace bude řešená komplexně a systémově – jasně rozdělíme kompetence a zajistíme strukturální, legislativní a personální podmínky pro její úspěšné zvládnutí.“

Co umí digitální stát

Rozumí potřebám občanů

Neobtěžuje se získáváním údajů, které už má. Předvyplní za vás formuláře žádostí a přehledů. Usnadňuje tak nejen život občanům, ale i práci zaměstnancům státní správy.

Snadno se používá

Zaručuje bezpečnost dat a poskytuje jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní svých služeb. I nadále umožňuje také jejich nedigitální užívání.

Technologicky se vyvíjí

Neustále aktualizuje a optimalizuje poskytované služby na základě průběžného vyhodnocování dat z provozu, aby komunikace odpovídala nejvyšším standardům.

Zapomeňte na fronty na úřadech. Digitalizace přináší nový standard komunikace se státem

Digitalizace představuje nový způsob uvažování o fungování státu. Jakákoli služba spojená s jeho agendami bude nyní koncipována přednostně jako digitální, se všemi uživatelskými výhodami, které se nabízejí.

Digitální služby státu musí být natolik jednoduché a pohodlné, aby jim každý občan sám dal přednost před ostatními způsoby komunikace. Stát přitom ale nezapomíná ani na občany, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou nové služby používat a vždy jim nabídne odpovídající alternativy.

Michal Bláha
zakladatel webu Hlídač státu, člen Českého digitálního týmu

„Digitální transformace znamená změnu fungování státu navenek i uvnitř a vyžaduje silný prozákaznický pohled na služby státu. Mnoho úkolů řeší úřady stále dokola, samostatně, bez vazeb a bez využití již existujících znalostí. Už nechci přihlížet, jak se v každé organizaci ‚vynalézá kolo‘. Stačí, aby se vymyslelo jednou a předalo všem. Je to úspora nákladů, času i lidí.“

Tři pilíře Digitálního Česka

Digitální Česko je ucelenou vizí, kterou realizujeme na základě souboru několika dílčích koncepcí, implementačních plánů a strategií v souladu s potřebami České republiky a politikou Evropské unie. Zastřešuje tři hlavní pilíře, které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, který bere ohled na různé cílové skupiny a také odlišnosti dané současným legislativním vymezením. Hlavním důvodem rozdělení do tří dílčích koncepcí je potřeba zahrnout všechny oblasti, které tvoří předpoklady úspěšné digitalizace České republiky.

1.

Česko v digitální Evropě

Základní vládní koncepce se zaměřuje na jednotný digitální trh v Evropě a stanovuje hlavní a dílčí cíle České republiky v oblasti vyjednávání o digitálních agendách. Cílem dokumentu je shrnout hlavní témata týkající se politiky jednotného digitálního trhu v Evropě a nastavit základní principy proaktivního přístupu v prosazování souvisejících zájmů České republiky a jejích občanů. 

2. 

Digitální ekonomika a společnost

Komplexní strategický dokument, který představuje základní pilíř celospolečenských změn. Jeho cílem je koordinace agend spadajících do všech oblastí digitální ekonomiky a života společnosti napříč veřejnou správou, hospodářskými a sociálními partnery, akademickou sférou a odbornou veřejností.

3.

Informační koncepce České republiky

Základní dokument, který stanovuje na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v ČR na období 5 let.

Můžeme si u vás uložit cookies?

Co že to znamená? Cookies jsou malé datové soubory, které slouží např. k tomu, aby si web pamatoval vaše nastavení a to, co vás zajímá, nebo abychom jej zlepšovali. Pro ukládání různých typů cookies od vás potřebujeme souhlas. Web bude fungovat i bez souhlasu, s ním ale o něco lépe. Více informací.