Vláda splnila v oblasti digitalizace další dva úkoly, které posunou státní správu kupředu jak prakticky, tak i v oblasti komunikace s veřejností. Svým usnesením pověřila Státní pokladnu Centrum sdílených služeb (SPCSS) provozem cloudových služeb na 4. bezpečnostní úrovni, která je vyžadována pro ty nejcitlivější a nejdůležitější systémy. Kromě toho schválila analýzu možností sjednocení vizuální prezentace ústředních orgánů státní správy.

S narůstající digitalizací a technickým pokrokem se veřejná správa České republiky stává stále více závislou na efektivních a bezpečných cloudových řešeních. „Státní pokladna Centrum sdílených služeb, která je státním podnikem, se na tuto roli dlouhodobě připravovala a tento krok představuje zásadní posun v poskytování cloudových služeb ve veřejné správě, uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

 

Vláda pak také schválila závěry analýzy možností sjednocení vizuální prezentace ústředních orgánů státní správy. V zahraničí mají jednotlivé úřady také své svébytné identity, ale díky jednotícím prvkům je znát, že to jsou všechno složky jednoho státu. „Chceme jít také tímto směrem. Povede to k zvýšení důvěryhodnosti, čitelnosti a uživatelské přívětivosti komunikace se státem a pak také k efektivnější propagaci České republiky a  zvýšení její prestiže,“ dodává vicepremiér. Na nový jednotný vizuální styl bude vypsána soutěž. Do konce roku 2025 bude hotový návrh předložený vládě ke schválení.