V Lucemburku dnes zasedla Rada ministrů pro telekomunikace, na které Českou republiku zastupoval vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Ministři jednali mj. o tom, jaké kroky jsou zapotřebí pro zajištění vysokorychlostního připojení pro občany i firmy. Na programu byly také otázky digitalizace a propojení systémů veřejných služeb, využívání potenciálu datové ekonomiky a umělé inteligence či prosazování společných evropských hodnot na globálním digitálním poli.

Červnovému zasedání Rady ministrů pro telekomunikace předsedal švédský ministr Erik Slottner a jednání se zúčastnil také komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. 

Hlavním bodem zasedání byla diskuze ohledně budoucnosti odvětví konektivity. Ministři řešili aktuální trendy a potřeby sektoru. Shodli se zejména na nutnosti dostatečných investic do infrastruktury tak, aby každý občan EU měl kdekoli přístup k rychlému a bezpečnému připojení. Vicepremiér Bartoš navázal na úspěchy českého předsednictví v Radě EU a zdůraznil význam odvětví konektivity pro technologický rozvoj.

„Chceme-li opravdu žít v digitální Evropě, musíme jednoznačně zrychlit a zlevnit výstavbu sítí a investovat do internetového pokrytí přeshraničních dopravních koridorů. Jsem proto rád, že máme na stole návrh aktu o gigabitové infrastruktuře, který by měl právě toto umožnit.“ 

Ministr zároveň vyjádřil pochybnosti nad iniciativou k prosazení tzv. fair share příplatku, který chce výstavbu sítí podpořit zapojením velkých internetových zábavních platforem. „Jsem k fair share obezřetný. Ozývají se hlasy, které žádají, aby poskytovatelé streamovacích služeb odváděli povinný příspěvek na výstavbu sítí. 

Domnívám se, že by to mohlo vést ke zvýšení cen pro koncového uživatele. To není cesta, kterou se chceme ubírat. Vždy jsme s Piráty bojovali za síťovou neutralitu a jsem rád, že existuje řada like-minded států, které rizika vidí stejně,“ uvedl.

Švédské předsednictví v Radě EU dále představilo pokrok, kterého dosáhlo v projednávání aktuálních legislativních návrhů, kromě aktu o gigabitové infrastruktuře se jedná o akt o interoperabilní Evropě, akt o kybernetické odolnosti, jednotnou evropskou identita (eID) nebo akt o datech.

Vicepremiér Bartoš se na okraj jednání sešel také se svými protějšky ze Španělska, Dánska či Belgie. Tématy byly příprava a ambice nastupujícího španělského a belgického předsednictví v Radě EU v oblasti digitální agendy a otázky umělé inteligence, konektivity a digitálních dovedností.