Ministr Bartoš dnes na jednání Rady EU podpořil návrh nařízení o výstavbě vysokorychlostních sítí. Kromě pravidel pro efektivnější využívání stávající infrastruktury návrh stanovuje, že optické rozvody uvnitř budov budou napříště standardní součástí všech novostaveb i rekonstruovaných staveb. Mezi další témata, o nichž ministři jednali, patřily investice do digitální infrastruktury nebo posílení kybernetické bezpečnosti EU.

Dnes proběhlo v Bruselu jednání Rady EU pro telekomunikace. Prvním a zásadním bodem jednání ministrů bylo schválení společné pozice členských států k aktu o gigabitové infrastruktuře. Cílem tohoto nařízení je usnadnit a podpořit výstavbu vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Pravidla pro efektivnější využívání stávající infrastruktury, která návrh zavádí, zlevní a urychlí budování sítí pro datové připojení a díky požadavku na to, aby se optické rozvody staly standardní součástí novostaveb a rekonstruovaných budov, budou domy plně připraveny na zavádění optických sítí pro vysokorychlostní připojení.

Zjednodušování a digitalizování procesů spojených s výstavbou vysokorychlostních sítí Česká republika jednoznačně podporuje, a proto jsem dnes hlasoval pro posunutí návrhu do další fáze vyjednávání s Evropským parlamentem. Zároveň je pro nás důležité, abychom ve finálním textu nařízení zajistili, že přijatá pravidla budou nadčasová a budou respektovat princip technologické neutrality, to znamená zachování volby technologicky nejvhodnějšího řešení k dosažení požadovaného výsledku,“ komentoval jednání vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Diskuse ministrů se dále věnovala digitální infrastruktuře a tomu, jak si Evropská unie zajistí v této oblasti globální konkurenceschopnost. „Pokud chceme využívat všech výhod rychlého vývoje technologií, jako je umělá inteligence, cloud či kvantové technologie, musíme nutně investovat do infrastruktury, která nám toto umožní. Za klíčové považuji doplnit soukromé investice veřejnými zdroji tam, kde si trh neporadí sám. Zejména jde o výstavbu vysokorychlostních sítí ve venkovských oblastech,“ uvedl v rozpravě vicepremiér Ivan Bartoš. 

Z hlediska ČR je důležité zajistit spolehlivé připojení na internet pro všechny občany, ať už žijí v jakékoli části republiky, podporovat spravedlivou hospodářskou soutěž na telekomunikačním trhu a prosazovat zájmy spotřebitelů. Na úrovni Evropské unie podporuje Česká republika zejména zachování předvídatelného právního prostředí. Z tohoto pohledu považuje ČR stávající regulační rámec za dostatečný.

Španělské předsednictví pak informovalo o pokroku, kterého dosáhlo v projednávání aktuálních legislativních návrhů. Krátká diskuze proběhla mimo jiné k právě dojednávanému aktu o umělé inteligenci. Návrh by mohl do konce roku dospět k předběžné politické dohodě mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Španělské předsednictví oznámilo také iniciativu ohledně plánované evropské deklarace ke kvantovým technologiím. 

Vicepremiér Bartoš se na okraj jednání sešel také se svými protějšky z Belgie, Francie a Německa. Tématy byly především přípravy a ambice nastupujícího belgického předsednictví v Radě EU v oblasti digitální agendy a výměna názorů ohledně možných priorit pro příští Komisi v digitální agendě.