Úřad vlády v současné době přechází na novou doménu https://vlada.gov.cz/. Vládní stránky už na této doméně fungují, 30. listopadu 2023 se vlada.gov.cz stane doménou výchozí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Kromě hlavní stránky vlada.cz budou na novou doménu přecházet také další domény ve správě Úřadu vlády: odok.cz na odok.gov.cz; ria.vlada.cz na ria.gov.cz; tripartita.cz na tripartita.gov.cz; isap.vlada.cz; na isap.gov.cz a vyzkum.cz na vyzkum.gov.cz.

Záměr přejít pod jednotnou státní doménu schválila vláda Petra Fialy letos v lednu, v polovině srpna pak odsouhlasila harmonogram změn. Důvodem je snaha o maximální zvýšení kybernetické bezpečnosti e-governmentu včetně poštovních schránek orgánů státní správy, ale také nemalé finanční úspory, které přinese centrální správa domény pro všechny státní úřady a instituce. Výrazně se tím omezí riziko nejrůznějších podvodů, zvýší se důvěryhodnost webových stránek, a to především u jejich zahraničních návštěvníků. Změna by měla zajistit také větší uživatelskou přívětivost a jednotnou prezentaci webových stránek státu a e-mailových domén úředníků. 

Do konce roku by na novou jednotnou doménu měly přejít také webové stránky Ministerstva kultury, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zahraničních věcí a některých státních institucí, jako například Národního bezpečnostního úřadu, Národní sportovní agentury či Správy státních hmotných rezerv. Všechny další ministerstva a jimi řízené organizace budou pod gov.cz přecházet v průběhu roku 2024 a 2025. 

Jednotnou doménu .gov. už používá mnoho států Evropské unie a NATO.