Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš na tiskové konferenci na konci května přislíbil moderovat diskusi o problematice útlumu rodných čísel, která ve veřejném prostoru vyvolala řadu otázek, ale i domněnek a dezinformací, a k 1. červenci vydat stanovisko. Po červnovém svolání dvou kulatých stolů se zástupci soukromého i státního sektoru a odborníky z NERV a po dohodě s gesčním ministerstvem vnitra na úrovni ministrů vicepremiér navrhuje ze zákona o občanských průkazech spornou pasáž vyškrtnout. „Z jednání s klíčovými partnery vyplývá, že změny si nikdo nepřeje. Byly by vynucené zákonem, který před třinácti lety nemohl předvídat pokrok v digitální oblasti ani v oblasti identifikace,“ vysvětlil.

Diskusi ohledně útlumu rodných čísel vyvolala letos v březnu analýza agentury Grant Thornton a právní kanceláře Rowan Legal, zadaná Českou asociací pojišťoven a dalšími subjekty. Přestože náklady vyčíslené v analýze se ukázaly pouze hrubým a nadsazeným odhadem, veřejnost bouřlivě reagovala jak na částku, kterou převzala média, tak na zkomolené zprávy o absolutním „zrušení“ rodných čísel.

Uspořádání dvou kulatých stolů (7. a 26. 6. 2023) bylo podle vicepremiéra Bartoše vedeno snahou utlumit emocionální a populistickou rovinu veřejné diskuse a dobrat se výsledku, který umožní zástupcům soukromého sektoru jasně pojmenovat problémy, které podle nich vyplývají ze změny v zákoně o občanských průkazech, odhalí kapacity na straně státu, případně umožní problematiku zhodnotit ve světle blížící se evropské legislativy o digitální identifikaci.

Zástupci soukromého sektoru zopakovali obavy, že přechod na bezvýznamové identifikátory bude znamenat značné investice do informačních systémů. Konkrétní problémy vyplývající ze zákonné změny na své straně ale nepopsali, vyjma výměny informací s některými systémy státu. Resorty naopak uvedly, že při komunikaci mezi úřady RČ vůbec nepotřebují, některé změny ze zákona vyplývající - zejména v legislativě - by k datu účinnosti ale stíhaly jen těžko.

Většinovým závěrem z jednání je vnímání chystané změny jako nepřiměřeně nákladné, případně s nedostatkem času na nutné kroky. Vicepremiér Bartoš během diskuse připomenul, že přechod na bezvýznamové identifikátory probíhá ve státních systémech už déle než 10 let a dál probíhat bude, a to i proto, že motivace snížit riziko uváděné Úřadem pro ochranu osobních údajů - tedy možné nekontrolovatelné spojování datových fondů - je stále oprávněná. „Je nezbytné na straně státu i soukromého sektoru zajistit bezpečnost a ochranu soukromí občanů i zákazníků. Názor odborníků z ÚOOÚ je ve všech dalších úvahách nezastupitelný.“

Bartoš na druhou stranu uznal, že diskuse o dopadu změny pro soukromý sektor má smysl i s ohledem na chystané evropské nařízení eIDAS2. „V době, kdy se připravuje evropský zákon k elektronické identifikaci a dají se očekávat velké změny v tom, jak a čím se lidé v budoucnu budou prokazovat, je vhodné ptát se na souběh této a naší legislativy. Zvlášť když ta česká sahá třináct let zpátky,“ řekl. „V souvislosti s tím bychom měli ke konci roku 2024 realizovat několik potřebných kroků. Zákon o evropské digitální identitě bude mít na finální řešení zásadní vliv.“

Výsledným stanoviskem vicepremiéra Bartoše je doporučení k vyškrtnutí sporné pasáže o útlumu použití RČ v občanských průkazech, na čemž se shodl i s ministrem vnitra Rakušanem a příslušným odborem MVČR. „Z dvou podrobných jednání s klíčovými partnery vyplývá, že změny si nikdo nepřeje. Byly by vynucené zákonem, který před třinácti lety nemohl předvídat pokrok v digitální oblasti ani v oblasti identifikace. Díky mnoha odkladům je nyní účinnost zákona jednoduše špatně načasová a ztrácí smysl i ve světle chystané evropské legislativy. Navrhuji proto v novele zákona o občanských průkazech, jež předkládá Ministerstvo vnitra, vyškrtnout příslušnou větu a snížit napětí a nejistotu.“

Vicepremiér Bartoš opakovaně zdůraznil, že ve státních systémech bude utlumování pokračovat. Postupné nahrazení rodných čísel identifikátory dlouhodobě probíhá a pokračování výměny navazuje i na využití investic, které už byly na straně státu vynaložené. „I my jsme toto řešení vyhodnotili jako nejvhodnější. Zohledňuje připomínky i obavy všech a odráží reálné možnosti a podmínky. Ponechává zároveň otevřené dveře budoucímu řešení spojenému s implementací eIDAS2,“ okomentoval přípravu novely zákona ministr vnitra Rakušan.