Kvůli nalezené chybě se CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) rozhodl systém znovu otestovat. Nyní systém funguje bez problémů.

Podle našich informací byla při finálním testování systému DIPSY (Digitální přihlašovací systém) pro online podávání přihlášek na střední školy objevena chyba. Proto bylo rozhodnuto pozdržet spuštění systému o den. Klíčová byla z pohledu MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) bezpečnost dat. Ráno 1. února jsme s DIA (Digitální a informační agentura) na setkání s MŠMT a CERMAT nabídli případnou nadstandardní součinnost, pokud bude třeba. 

Nešlo o hledání viníků, ale o zpřístupnění systému žadatelům. Čas pro přihlašování je do 20. 2. a právě díky online způsobu přihlašování tentokrát není rozhodující pořadí podání přihlášky, času je tedy dostatek.