Dnes se místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš zúčastnil panelové diskuse k digitalizaci veřejné správy, kterou pořádal Institut pro veřejnou diskusi. Ve své přednášce shrnul plány na digitalizaci v nejbližší budoucnosti a zdůraznil zejména kyberbezpečnost a kvantovou strategii ČR.

Klíčovým hráčem v urychlení digitalizace je Digitální a informační agentura. Jejím posláním je naplňování zákonného práva občanů na digitální služby. V nejbližší budoucnosti realizuje projekt eDokladů, redesign Portálu občana včetně mobilní aplikace a zavedení registru zastupování. 

Jedním z hlavních bodů následné diskuse se stalo vzdělávání, a to jak výchova IT specialistů na vysokých školách, tak i další vzdělávání zaměřené na rozvoj digitálních dovedností formou kurzů a rekvalifikací s cílem zvýšit digitální gramotnost občanů. Tomu má napomoci i blížící se Týden pro Digitální Česko, který formou nejrůznějších akcí rozšiřuje povědomí o digitalizaci a přibližuje k občanům nabídku vzdělávání v digitální oblasti. Zajímavá a doposud nepříliš využívaná možnost spočívá ve spolupráci s firmami, které jsou ochotné se na  vzdělávání ICT odborníků podílet. 

Obecně je třeba si uvědomit, že v digitalizaci státní správy, práci s datovými archivy a ve využívání nových technologií je uložen velký potenciál, který bude znamenat přínos pro občany a významně pomůže i ekonomice státu.