V pátek 8. září 2023 se místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš sešel s Českým digitálním týmem. Hlavním tématem jednání byly kvantové technologie a materiály, protože mají potenciál zásadně změnit způsob, jakým pracujeme, komunikujeme, zabezpečujeme naše data a informace, vytváříme nové materiály či molekuly a řešíme složité problémy.

Rozvoj kvantových technologií bude mít obrovský vliv na vědu, výzkum, zdravotnictví, průmysl a společnost jako celek. Budeme potřebovat nejen špičkové vědce, ale i další odborníky a kvalifikované zaměstnance, kteří nám pomohou se na změny připravit,“ uvedl Petr Kavalíř, který byl pověřen koordinací přípravy národní kvantové strategie. „Musíme jednat rychle, neboť vyspělé země jsou o krok či dva před námi,“ dodal k současné situaci.

Následná diskuse Digitálního týmu se týkala přípravy národní kvantové strategie, jejích priorit a financování. Napříč republikou máme špičkové výzkumné týmy a máme u nás i firmy, které se těmito oblastmi zabývají. Je třeba propojit všechny zainteresované strany a také se pokusit zjednodušit a zefektivnit vlastní mechanismy financování, které jsou mnohdy velmi administrativně komplikované.  Ze strategického hlediska je v souvislosti s kvantovými počítači jednou z priorit bezpečnostní aspekt. Budoucí kvantové počítače budou schopny rozluštit většinu dnešních šifer, protože teoreticky nabízejí až kvadratické zrychlení dešifrovacích operací. A prolomení šifer se týká prakticky všech souborů s utajovanými daty. Už dnes jsou zaznamenány aktivity směřující ke stahování dat pro budoucí možné dešifrování.