Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš ve dnech 12.–16. 6. 2023 navštívil dva technologicky mimořádně vyspělé východoasijské státy - Japonsko a Jižní Koreu. S oběma zeměmi nás pojí jak obecné politické směřování, tak i řada obchodních partnerství. Ačkoli se navzájem naše země v mnoha ohledech liší, řadu problémů moderního světa sdílíme, stejně jako cesty, kterými je chceme řešit. Digitalizace na všech úrovních společenského života je standardem a japonské a jihokorejské zkušenosti s jejím rozvojem jsou pro nás velmi přínosné.

V Japonsku Ivan Bartoš představil aktuální české priority v rámci digitální transformace - eDoklady, kyberbezpečnost klíčové infrastruktury, vládní cloud a další.  V tamním parlamentu se seznámil s vizí digitalizace japonského venkova, jejímž cílem je, aby život mimo města byl atraktivní a nabízel dostatek pracovních příležitostí. Kromě zemědělství opírajícího se o smart technologie a umělou inteligenci má být občanům všeobecně dostupný vysokorychlostní internet nebo třeba flotila dronů doručujících zásilky .

V Jižní Koreji diskutoval vicepremiér Bartoš s ministrem korejské vlády pro vědu a informační technologie o eGovernmentu a zapojení moderních technologií do běžného života společnosti. V této oblasti patří Jižní Korea jednoznačně mezi špičku v celosvětovém měřítku. Oba politici se shodli na tom, že je klíčové dbát na vzdělávání, protože míra digitální gramotnosti je obecně ve společnosti značně rozdílná, a to nejen mezigeneračně. V Koreji proto existuje široká síť vzdělávacích center, která poskytují výuku celého spektra dovedností od základních až po velmi pokročilé.

V obou státech pak navštívil výzkumná centra pro kvantovou technologii představující technologicky naprostou světovou špičku a pohled do budoucnosti. Kvantové počítače díky tomu, že ke své činnosti využívají “exotických” zákonů kvantové mechaniky, mají obrovský výpočetní výkon. Množství informace, které nesou kvantové bity, roste v porovnání s klasickými bity geometrickou řadou. Proto se nabízí jejich využití v řadě oblastí. Ivan Bartoš v této souvislosti připomněl dobrou pozici Česka v kvantových technologiích, skvělé univerzitní vzdělávací programy v této oblasti i zapojení do mezinárodních konsorcií.