Dnes začal 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu a jako každý rok se v jeho rámci konal i sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR. V letošním roce byla jedním z hlavních témat digitální transformace, a proto do Brna zavítal i místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Hlavním tématem jeho diskuse s viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy Milenou Jabůrkovou byl připravovaný zákon o kyberbezpečnosti ve vztahu k automobilovému průmyslu. Ze strany průmyslu zazněly obavy, aby požadavky tohoto zákona, které jdou nad rámec evropské směrnice NIS2, definitivně neudusily podnikatelské prostředí a naši konkurenceschopnost. Automobilový průmysl se musí vyrovnávat s řadou extrémních problémů počínaje nedostatkem chipů a nárůstem cen vstupů a konče regulatorními požadavky, které v zámoří, ale i v některých evropských zemích jsou nižší.  

Ivan Bartoš zdůraznil, za jak přínosnou považuje dřívější i současnou spolupráci s odborníky ze Svazu průmyslu a dopravy a jak všechny probíhající diskuse doma i na úrovni sedmadvacítky mají směřovat k nalezení vyváženého řešení mezi stranami, které přirozeně zastávají různé pozic.  Ke srovnávání s jinými státy dodal, že srovnávání má obecně rád. Ale konkrétně v tomto případě, pokud jde například o německé automobilky, jsou sice na první pohled ponechány v méně přísném režimu, požadavky na ně kladené jsou v podstatě stejné jako v našem připravovaném zákoně o kyberbezpečnosti. Také podotkl, že zrovna  případě automobilového průmyslu bude větší bezpečnost v budoucnu pro naše firmy výhodou a že věří, že to bude za přijatelnou cenu. Svoje vystoupení uzavřel tím, že z jeho pohledu je třeba, aby Evropa byla jak bezpečná, tak i konkurenceschopná a neuzavírala se přehnanými regulacemi zámořskému obchodování.