První týden v září se v estonském Tallinu odehrály dvě významné, vzájemně související akce. Digitální summit a summit zaměřený na Otevřené vládnutí. Obě z nich otevřela vstupní slovem estonská premiérka Kaja Kallas. V její úvodní řeči k Digitálnímu summitu se jasně odrážely paralely v dějinách našich dvou států, dědictví komunistické minulosti i úsilí o vybudování svobodné demokratické společnosti opírající se o právní stát a otevřený přístup k informacím, bez korupce a ideologické masáže.

Sdílíme společné přesvědčení, že demokracii je a bude třeba stále bránit proti snahám o vnější i vnitřní narušení. Ruská agrese na  Ukrajině je příkladem brutální snahy o likvidaci práva suverénního státu na demokratickou budoucnost,” zdůraznila Kaja Kallas. Jak ale vzápětí dodala, demokracii lze likvidovat i zevnitř. Často se tak děje formou omezování občanských práv pod záminkou ochrany bezpečnosti nebo ekonomiky.

Kaja Kallas ale nehledí do budoucnosti s pesimismem. Je přesvědčena, že technologie pomáhají organizaci a spolupráci ve společnosti a největší zbraní v boji s dezinformacemi a kyberútoky je otevřenost a transparentnost. Skvělým příkladem přínosu nejnovějších technologií je, jak pomáhají Ukrajině udržovat stát v chodu i během války, získávat pomoc, informace a prohlubovat životně důležitá mezinárodní partnerství. 

V rámci úvodního diskusního panelu vystoupil i český místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš. S kolegy z Polska, Moldavska a USA  diskutoval o otevřené a inovativní státní správě a výzvami s ní spojenými. Za základní atributy úspěchu diskutující shodně označili transparentnost, ochranu osobních údajů a začlenění co největšího počtu občanů do transformace společnosti. Z praktického hlediska pak vzdělávání a cílenou příprava na život v digitálním světě už od raného věku.

Hlavní myšlenku druhého summitu o Otevřeném vládnutí Kaja Kallas výstižně charakterizovala slovy: “Otevřenost a transparentnost je třeba chápat jako sílu, ne jako slabost.” I na této konferenci měla česká delegace příležitost si s průkopníky a inovátory z celého světa vyměňovat zkušenosti týkající se toho, jak může digitální správa pomoci posílit demokracii a bojovat proti autokratickým hrozbám.