Během právě končícího Týdne pro Digitální Česko proběhlo kromě jiného i vyhlášení výsledků 2. ročníku IT Fitness Testu, který pořádá nezisková organizace Česko.Digital ve spolupráci s Asociací pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT). Účast překonala veškerá očekávání organizátorů. Test dokončilo 74 207 respondentů, což je 10x více než loni. Výrazný nárůst úspěšnosti nastal především u učitelů základních škol .

Odbornou záštitu nad projektem pro letošní ročník převzal kromě jiných  i místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který jeho výsledky komentoval takto: „Letošní ročník Týdne pro Digitální Česko byl věnován rozvoji digitálních dovedností. Tím, že IT Fitness test tyto dovednosti testuje hlavně u žáků a studentů na základních a středních školách, významným způsobem doplňuje mozaiku dostupných dat o ročníky, které budou na konci Digitální dekády vstupovat na trh práce. A to je mimořádně důležité s ohledem na to, že očekáváme, že v té době bude 90 % pracovních pozic vyžadovat minimálně základní digitální dovednosti. IT Fitness Test tak dává příslib do budoucna, že budeme schopni na vývojové trendy pružně reagovat, výsledky a vývoj digitálních dovedností porovnávat v čase a díky tomu I vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých iniciativ.”

Projekt IT Fitness Test V4 + Ukrajina je nejkomplexnější bezplatný online test digitálních dovedností v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a Ukrajině. Hlavním cílem projektu bylo měření digitální gramotnosti a získání skutečného obrazu o úrovni IT dovedností testovaných respondentů. Hodnotila se jejich připravenost na další studium nebo zaměstnání. Testování se zúčastnilo 34 815 žáků základních škol, přičemž se zapojila téměř 1/3 českých ZŠ. Pokud jde o studenty středních a vysokých škol, zúčastnilo se jich sice o něco méně - 33 194, ale z celkového počtu středních škol se do testu zapojily plné dvě třetiny. Průměrná úspěšnost žáků základních škol se ustálila na úrovni 53 %, u studentů středních a vysokých škol byla průměrná úspěšnost 48 %. Průměrná úspěšnost pedagogů se pohybovala kolem 65 %. Za velmi uspokojivé lze považovat zejména výrazný nárůst úspěšnosti u učitelů základních škol oproti loňskému testování, celkově téměř o pět procent. Naopak nejhorších výsledků dosahovali shodně žáci i studenti v tematickém bloku kancelářské nástroje. Podrobný rozbor výsledků zveřejní společnost Česko.Digital v rámci kompletní zprávy v průběhu prosince.

Velký zájem o testování považujeme za úspěch, protože „díky datům z IT Fitness Testu budeme mít konečně reálnější přehled o úrovni digitálních kompetencí jak žáků, studentů a učitelů, tak i široké veřejnosti, protože stávající data o digitálních kompetencích vycházejí pouze ze sebehodnocení a chybí audit digitálních kompetencí české veřejnosti. Data z IT Fitness Testu mají potenciál tuto mezeru zaplnit,“ říká Martina Habová, vedoucí marketingu a komunikace v Česko.Digital.