Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se dnes vrací z pětidenní cesty po Velké Británii. Stěžejním tématem jeho cesty byla oblast digitalizace státní správy. Témata s tím spojená po celý týden probíral s předními britskými experty i politiky.

 Absolvoval setkání s ředitelkou Policy Lab UK Camillou Buchanan, Davidem Eavesem, profesorem na University College London (UCL) a jednou z nejvlivnějších britských osobností v oblasti digital government, či Paulem Scullym, který je aktuálně ministrem pro Londýn a také pro technologie a digitální ekonomiku. Navštívil také Národní centrum pro kvantovou výpočetní techniku či Oxfordskou univerzitu. Bartoše doprovázela třináctičlenná česká podnikatelská delegace firem z oblasti IT, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti nebo chytrých dopravních řešení. Představitelé těchto firem se pak v Británii setkali se zástupci britského byznysu v rámci česko-britského podnikatelského fóra.

„Velká Británie je evropským lídrem v oblasti digitalizace státní správy, IT i kvantových technologií. Za uplynulý týden jsem měl možnost vše vidět na vlastní oči a přivézt si hromadu poznatků, které se budu snažit co možná nejvíce uplatnit i v našem prostředí,” uvedl vicepremiér Bartoš.

Za stěžejní pak Bartoš považuje setkání s Paulem Scullym, britským podnikatelem s bohatými zkušenostmi ze soukromého sektoru, který je nyní ministrem pro Londýn a také pro technologie a digitální ekonomiku. „Během našeho setkání jsme diskutovali o výzvách i příležitostech, které přináší digitalizace veřejných služeb. Velkým tématem je i fenomén umělé inteligence a její uplatnění v politice a státní správě. Je jasné, že potřebujeme AI co nejdříve a nejefektivněji zapojit do našich každodenních životů. Toho dosáhneme mimo jiné tím, že přivedeme odborníky na AI do státní správy,” uvedl.

Úterní odpoledne pak bylo ve znamení česko-britského podnikatelského fóra. Bartoš spolu s velvyslankyní Chatardovou, viceprezidentem české hospodářské komory Jakubským a Jamesem Watkinsem z londýnské obchodní a průmyslové komory toto fórum zahájil. „Jedním z hlavních cílů naší návštěvy Spojeného království bylo posílení spolupráce obou zemí v oblasti digitalizace a nových technologií, včetně těch kvantových. Proto také českou podnikatelskou delegaci tvořili zástupci 13 firem z oblasti IT, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti nebo chytrých dopravních řešení. Naši podnikatelé měli možnost na fóru navázat četné kontakty a věřím, že se jim podaří zakotvit na britském trhu a rozvinout vzájemně prospěšnou spolupráci,” dodal ministr.  

Nejnovějším přírůstkem v oblasti kvantové výpočetní techniky je ve Spojeném království Národní kvantové výpočetní centrum (NQCC). A právě do tohoto centra ve středu zamířila česká delegace včetně Petra Kavalíře, zmocněnce pro přípravu národní kvantové strategie (NKS). “V době kdy NKS připravujeme, chceme navázat kontakty, načerpat zkušenosti a seznámit se s osvědčenými postupy při budování systému takových center, “ řekl Ivan Bartoš a doplnil: “Je to běh na dlouhou trať, kde nejde zdaleka jen o peníze. Je třeba zkoordinovat aktivity jak ve výzkumu, tak i ve vzdělávání, a také podnítit vznik uživatelské komunity, která pomůže najít pro kvantové počítače užitečné aplikace.” 

Vzdělávání odborníků na veřejnou správu je téma, které je obecně široce skloňované. Proto zamířil místopředseda Bartoš i na půdu prestižní Blavatnik School of Government, která patří pod Oxfordskou univerzitu a je centrem vzdělávání odborníků na veřejnou správu. Studenti sem přicházejí ze všech koutů světa a prošla tudy celá řada politiků, vysokých státních úředníků a veřejně činných osobností, včetně několika Čechů a Češek. “Mluvili jsme o možnostech spolupráce jak v zapojení studentů Blavatnik School do našich projektů, tak o vzdělávání a rozvoji odborníků v Česku,” řekl Ivan Bartoš a doplnil: “Pak nás čekalo setkání s profesorkou vědeckého programování na Oxfordské univerzitě Anne Trefethen, která kromě jiného řídí digitální transformaci univerzity. Proto se také naše diskuse točila kolem toho, jak digitalizace ovlivňuje strategii a cíle ve vzdělávání a samozřejmě i jak snižovat rizika spojená s digitalizací a využíváním nástrojů umělé inteligence.”

Nabitý program v Oxfordu zakončila česká delegace setkáním s českými a slovenskými studenty. ”Často říkám, že to nejlepší, co můžou mladí udělat, je odjet do zahraničí a nabrat tam zkušenosti. Měli bychom jim umět vytvořit takové podmínky, aby se chtěli vrátit a získané znalosti a zkušenosti zužitkovat v Česku. Zajímalo mě, co by je k návratu motivovalo a co jim v naší zemi chybí,” komentoval místopředseda vlády toto setkání. Debaty se zúčastnila i paní profesorka Barbara Havelková, která na Oxfordu vyučuje právo.

(Celá tisková zpráva z cesty je ke stažení v sekci Pro média)