Základní digitální dovednosti má šedesát procent Čechů. V rámci programu Evropská digitální dekáda jsme se jako ČR zavázali do roku 2030 dosáhnout osmdesáti procent. Jedině tak bude možné dostát blížícím se změnám na trhu práce. Tato a další data týkající se digitální gramotnosti Čechů představil na snídani s novináři vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Shrnul zároveň, co vláda dělá v rámci změn ve vzdělávacím systému tak, aby se digitální dovednosti efektivně promítly již do výuky na školách. Závěrem také pozval na blížící se svátek digitalizace - Týden pro Digitální Česko, který bude zahájen 20. listopadu 2023 v pražském Vnitroblocku.

V ČR má základní digitální dovednosti šedesát procent  obyvatel (EU 54 %, zdroj DESI index). Před námi jsou severské státy jako Finsko, Švédsko, Dánsko, naopak za námi země východní Evropy.  Do roku 2030 jsme se zavázali dosáhnout hodnoty osmdesáti procent. Zároveň bude v té době na trhu práce přes devadesát procent pozic vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti a očekává se, že u nás vznikne přes pět set tisíc nových pracovních pozic.  ČR trpí také nedostatkem kvalifikované pracovní síly v oblasti IT. V rámci EU má Česko téměř nejvíce pozic, které se nedaří dlouhodobě obsadit  (ČR 77 %, průměr EU 62,8 %, zdroj Eurostat). V čem je ČR   v EU na zcela poslední příčce, je podíl žen mezi IT odborníky (ČR 10 %, EU 19 %, zdroj DESI index)  

„Abychom dokázali naše čísla zlepšit, musíme samozřejmě začít u změn ve vzdělávacím systému. Zřídili jsme proto Výbor pro digitální vzdělávání v rámci Rady vlády pro informační společnost.  Dochází k modernizaci vzdělávacího obsahu, tedy toho, co se děti ve školách učí. Školy ve výuce kladou větší důraz na rozvoj digitálních dovedností a informatického myšlení, a to napříč předměty.  Učí se nové pojetí Informatiky, které není jen o programování, ale také o pochopení toho, jak technologie fungují. Před námi stojí výzva modernizace vybavení ve školách.  Podporujeme školy ve využívání digitálních technologií ve výuce. Rozšiřuje se i nabídka studijních programů VŠ, právě včetně oblasti ICT.  Stejně tak považujeme za stěžejní kurzy zaměřené na bezpečné využívání technologií či aktivity na podporu kyberprevence,” přiblížil Bartoš.

Na nutnost širší podpory digitálního vzdělávání upozorní již za deset dní druhý ročník Týdne pro Digitální Česko, jedné z největších vzdělávacích akcí svého druhu, kterou pořádá Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci při Úřadu vlády ČR. 

„Během týdne proběhne napříč kraji na 120 workshopů, přednášek, kurzů, webinářů, a to jak fyzicky, tak i online.  Akce přispívá k tomu, abychom se v digitálních dovednostech zlepšovali a měli lepší povědomí o tom, co všechno digitální technologie přinášejí za výhody, ale také na co si dát pozor.  Na palubě jsou s námi desítky partnerů - firmy, nadace, školy, univerzity a veřejná správa, kteří samostatně během týdne pořádají nejrůznější eventy na podporu digitálních dovedností a obecně osvěty o technologiích.  Kromě mé osoby se zahájení v pražském Vnitroblocku zúčastní i prezident Petr Pavel, eurokomisařka Věra Jourová, šéf DIA Martin Mesršmíd a široká paleta zástupců partnerských organizací,” uvedl Bartoš. 

Veškeré informace o blížícím se Týdnu pro Digitální Česko najdete na webu www.budoucnostjedigitalni.cz  Oficiální zahájení Týdne pro Digitální Česko, kam zveme i média, proběhne v pondělí 20. listopadu od 14:00 hod v pražském Vnitroblocku v Holešovicích.