Vláda dnes projednala zprávu NKÚ o stavu modernizace státní správy, která se zabývala tzv. projekty PMA 3, na které ministerstvo vnitra mělo v letech 2017 až 2023 vynaložit 121,7 milionu korun. Přínos projektu vyhodnotil NKÚ jako minimální a vynaložení finančních prostředků jako neúčelné. Vicepremiér Bartoš na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že právě špatný stav modernizace státní správy byl hnacím motorem pro loňský vznik Digitální a informační agentury (DIA), která projekt PMA3 od ministerstva převzala a intenzivně pracuje na nápravě.

Zpráva konstatuje, že ministerstvo vnitra v letech 2015 až 2022 vynaložilo na modernizaci veřejné správy 121,7 milionů korun. Většina navržených opatření však nebyla po šesti letech trvání projektu zavedena do praxe. „O  špatném stavu jsme dlouhodobě věděli a Piráti na něj upozorňovali už jako opoziční strana. Právě špatný stav modernizace státní správy byl hnacím motorem pro loňský vznik Digitální a informační agentury (DIA), která projekt PMA3 od ministerstva vnitra převzala k 1. 4. 2023 v závěrečné fázi a dopracovala jeho administrativní ukončení k 30. 6. 2023,“ uvedl na tiskové konferenci po zasedání vlády Ivan Bartoš. Podle něj DIA postupně přistupuje k jednotlivým sadám služeb veřejné správy navázaných na životní události občanů a připravuje je k digitalizaci a optimalizaci tak, aby byly účelné, dostupné, orientované na občana a úsporné. 

Vicepremiér na tiskové konferenci zároveň zmínil i včera publikovanou Zprávu o stavu Digitální dekády, podle které Česko už teď dosahuje dobrých výsledků nad průměrem EU v oblasti využívání služeb eGovernmentu (76 %). „Věřím, že výsledky Česka se v příštím indexu ještě zlepší zejména díky rostoucímu počtu uživatelů Portálu občana, který se za poslední rok více než zdvojnásobil, a také díky nové aplikaci a stále přibývajícímu počtu služeb v Portálu, v nedávné době například systému DROZD,“ řekl.  

Stejně tak upozornil na fakt, že si téměř půl milionu lidí stáhlo občanku do mobilu a prokazuje se digitálně. Významný posun v modernizaci státní správy se očekává i od nově nabíhající digitalizace povolování staveb. „Na posunu digitalizace státní správy tvrdě pracujeme a věřím, že naše výsledky již jsou a hlavně budou vidět, a to nejen v hodnocení NKÚ ale především přímo našimi občany. Běžte na portal.gov.cz a zkuste to,“ zakončil Bartoš.